เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

ทีเส็บ จัดงาน Thailand MICE Roadshow Vietnam 2017

Web AJ18 Viet

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัด Roadshow กระตุ้นภาคอุตสาหกรรม MICE ที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้พร้อมขยายความร่วมมือสู่ GMS ในอนาคต

นายภูริพันธ์  บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน Thailand MICE Roadshow Vietnam 2017 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม New World  นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่า การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสานต่อเครือข่ายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ของทั้งไทยและเวียดนาม และยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยง และเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม MICE ในกลุ่มภูมิภาค CLMVT ที่ประกอบด้วย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชอาณาจักรไทย ในการขยายความร่วมมือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) ในปี 2561

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2016  เศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวเพิ่มขึ้นถึง 6.2% นอกจากนี้ รัฐบาลเวียดนามยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ โดยได้มีการวางแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้ผนวกอุตสาหกรรมไมซ์ลงไปในแผนดังกล่าวด้วย ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดกิจกรรม Roadshow ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการรุกตลาดไมซ์ของไทยไปยังเวียดนามแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีในการร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของเวียดนามและประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงสู่ตลาด GMS ในอนาคต ทั้งนี้ ในปี 2016 มีนักเดินทางไมซ์ของเวียดนามที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง 20,969 คน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวน 1,819.26 ล้านบาท

สำหรับการจัดงาน Thailand MICE Roadshow Vietnam 2017  จะเป็นเวทีในการรับฟังข้อมูลและนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะการนำอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ โดยมีภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ชั้นนำของไทยและเวียดนาม เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้จัดเวทีจับคู่ทางธุรกิจ Table Top Session โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์จากประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และมีภาคธุรกิจของเวียดนามสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก   ซึ่ง TCEB มั่นใจว่าการจัด Roadshow ครั้งนี้จะสานต่อเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายเดิม และรุกตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ในเวียดนามได้เป็นอย่างดี

“TCEB เล็งเห็นว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมไมซ์ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค มีนักท่องเที่ยวไมซ์จากทั่วโลกเดินทางเข้ามาจัดการประชุม ศึกษาดูงาน รวมทั้งมาท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งนักท่องเที่ยวไมซ์ถือได้ว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นถึง 3.5 เท่า โดยเฉพาะในปี 2017 ซึ่งครบรอบ 50 ปีในการก่อตั้งอาเซียน  เวทีการประชุมด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ได้จัดทำแคมเปญ VisitASEAN@50 ขึ้น โดยมีเป้าหมายให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 121 ล้านคน ภายในปี 2017 ซึ่งด้วยศักยภาพของกลุ่มประเทศ CLMVT ที่มีพื้นที่ภาคพื้นดินที่เชื่อมต่อกันทั้ง 5 ประเทศ จึงถือว่าเรามีจุดแข็งในด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้  ดังนั้น การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดย TCEB เห็นว่า เราควรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน มากกว่าการมุ่งแข่งขันกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคมีความแข็งแกร่ง และสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ทุกประเทศในภูมิภาคได้มากขึ้น และนอกจากในกลุ่มประเทศ CLMVT แล้ว เรายังมองถึงการขยายความร่วมมือไปยัง GMS ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น และเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย” นายภูริพันธ์ กล่าว

 

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก