เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Login

ทีเส็บ จับมือ LATA จัดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ดึงภาคเอกชนไทย – ลาว ร่วมสร้างความแข็งแกร่ง ขยายอุตสาหกรรม MICE สู่ GMS

DSC 9216s

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมตัวแทนธุรกิจการท่องเที่ยวลาว (The Lao Association of Travel Agencies: LATA) จัด Roadshow กระตุ้นภาคอุตสาหกรรม MICE ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อสร้างเครือข่ายและความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ในกลุ่มประเทศ CLMVT ให้พร้อมขยายความร่วมมือสู่ GMS ในอนาคต

DSC 9245s

นายภูริพันธ์  บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงการจัดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม Crowne Plaza  นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า งานในครั้งนี้ TCEB ได้ร่วมกับ LATA จัดขึ้นเพื่อเป็นการสานต่อเครือข่ายของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม MICE ของทั้งไทยและ สปป.ลาว และยังเป็นการสร้างความเชื่อมโยง และเตรียมความพร้อมให้กับอุตสาหกรรม MICE ในกลุ่มภูมิภาค CLMVT ในการขยายความร่วมมือสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Greater Mekong Subregion (GMS) ในปี 2561

DSC 9061s

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศในกลุ่ม CLMV ที่มีความใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ได้มีการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสปป.ลาวมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง โดยได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประเทศเริ่มจากความพยายามในการก้าวสู่การเป็นแหล่งพลังงานแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Battery of South East Asia) ซึ่งสามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศถึงร้อยละ 70 ของตัวเลขการส่งออกทั้งหมด และการยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนจากเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (Land Lock) ให้เป็นจุดเชื่อมต่อทางบก (Land Link) ในระดับภูมิภาค และการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ : Special Economic Zone) เพื่อเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีระหว่างปี 2559-2563 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 8 ของลาว ทั้งนี้ ในปี 2016 มีนักเดินทางไมซ์ของ สปป.ลาวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยถึง 11,274 คน สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวน 1,002.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2015 ถึง 38.18% ทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดกิจกรรม Roadshow ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมการรุกตลาดไมซ์ของไทยไปยัง สปป.ลาวแล้ว ยังเป็นเวทีในการกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมเศรษฐกิจของ สปป.ลาว ที่เชื่อมโยงนักธุรกิจจากทั้ง 5 ประเทศใน CLMV ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปสู่ความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค เพื่อให้มีความพร้อมในการเชื่อมโยงสู่ตลาด GMS ในอนาคต

DSC 9140s

สำหรับการจัดงาน Thailand MICE Roadshow Lao PDR 2017  จะเป็นเวทีในการรับฟังข้อมูลและนโยบาย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมการขายการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล โดยเฉพาะการนำอุตสาหกรรมไมซ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ โดยมีภาครัฐ และผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ชั้นนำของไทยและสปป.ลาว เข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ยังได้จัดเวทีจับคู่ทางธุรกิจ Table Top Session โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์จากประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ โปรโมชั่นพิเศษสำหรับการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และมีภาคธุรกิจของสปป.ลาว สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก ซึ่ง TCEB มั่นใจว่าการจัด Roadshow ครั้งนี้จะสานต่อเครือข่ายกับกลุ่มเป้าหมายเดิม และรุกตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ใน สปป.ลาวเป็นอย่างดี

“จากการที่เวทีการประชุมด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ได้จัดทำแคมเปญ VisitASEAN@50 ขึ้น เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งอาเซียน โดยมีเป้าหมายให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นถึง 121 ล้านคน ภายในปี 2017 ทำให้ TCEB เล็งเห็นว่า เป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มประเทศ CLMVT จะได้ใช้ศักยภาพในการที่เรามีพื้นที่ภาคพื้นดินที่เชื่อมต่อกันทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งเป็นจุดแข็งในด้านโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักเดินทางไมซ์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มนักธุรกิจที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3.5 เท่า และนับว่า สสป.ลาว มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้อย่างมาก ที่ดึงจุดเด่นในการเป็นจุดเชื่อมต่อทางบก หรือ Land Link ขึ้นมาเป็นจุดขาย ดังนั้น การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมไมซ์ให้สามารถเข้ามามีบทบาททางเศรษฐกิจของ สปป.ลาว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกันระหว่างกลุ่มประเทศ CLMVT ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย TCEB เห็นว่า เราควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสร้างความร่วมมือระหว่างกัน มากกว่าการมุ่งแข่งขันกัน เพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคมีความแข็งแกร่ง และสามารถดึงเม็ดเงินเข้าสู่ทุกประเทศในภูมิภาคได้มากขึ้น และนอกจากในกลุ่มประเทศ CLMVT แล้ว เรายังมองถึงการขยายความร่วมมือไปยัง GMS ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้น และเป็นจุดหมายการจัดประชุมสัมมนา หรือการจัดแสดงสินค้า (MICE) ที่เติบโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย” นายภูริพันธ์ กล่าว

******

Copyright © 2013 AEC Consult & Connect Co.,Ltd.
All rights reserved.

Log in to your account or สมัครสมาชิก